I. OBIECT 

Art. 1. Aceste condiții generale sunt destinate reglării relațiilor între “A D Partners” OOD, orașul Sofia, str. Aleko Konstantinov 7, CUI: 201180560, reprezentată de către Antoaneta Kirova, denumită mai jos pe scurt FURNIZOR și clienții, denumiți mai jos UTILIZATORI ai magazinului electronic “readyforlife.ro”.

II. DATE REFERITOARE LA FURNIZORUL  

Art. 2. Informații conform Legii privind comerțul electronic și Legii privind protecția consumatorilor:  

1. Denumirea Furnizorului: “ A D Partners” OOD 

2. Sediu și adresa de administrare: orașul Sofia, str. Aleko Konstantinov 7

3. Adresa de exercitare a activității și adresa de trimitere a reclamațiilor utilizatorilor: orașul Sofia, blv. ”Akademik Boris Stefanov” 4

4. Date de corespondența: orașul Sofia, bul. ”Akademik Boris Stefanov 4, e-mail: info@readyforlife.ro, tel: 021.207.00.57

5. Înregistrare la registre publice: CUI: 201180560

6. Înregistrare conform Legii privind TVA nr. RO36929590

7. Autorități de supraveghere:

(1) National Supervisory Autority of Perosonal Data Processing

Address: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti

Tel: +40 31 805 9211

Fax: +40 31 805 9602

email: anspdcp@dataprotection.ro

website: http://www.dataprotection.ro

(2) National Authority for Consumer Protection

Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, Sector 1, Bucureşti

Website: https://anpc.ro

Tel.: +40 21 30 76 78 4

Fax: +40 21 31 43 46 2

E-mail: office@anpc.ro

III. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE FURNIZORULUI  

Art. 3. Furnizorul livrează mărfurile și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în limitele bunei credințe, criteriilor și condițiilor acceptate în practica, dreptului consumatorilor sau dreptului comercial.

Art. 4. (1) Utilizatorii încheie contract de vânzare - cumpărare a produselor, oferite de readyforlife.ro prin interfața Furnizorului, accesibilă de pe pagina sa de Internet la adresa: http://www.readyforlife.ro. Contractul este încheiat în limbă română și păstrat în baza de date a Furnizorului.  

(2) În virtutea contractului de vânzare – cumpărare de mărfuri, încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă a livra și a transfera Utilizatorului mărfurile stabilite de acesta prin interfața paginii.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului remunerare pentru mărfurile livrate, conform condițiilor, stabilite pe readyforlife.ro și prezentele condiții generale. Remunerarea este în valoarea prețului, publicat de către Furnizorul, pe adresa de Internet readyforlife.ro. În cazul în care utilizatorul renunță de o comandă cu plata în avans prin transfer bancar, sau prin plata online cu card, și dacă tranzacția este efectuată cu succes, aceasta suma va fi rambursată de către furnizor în termen de 14 zile de la data, la care furnizorul a fost înștiințat despre faptul acesta.   

(4) Furnizorul livrează mărfurile comandate de Utilizatorii în termenele și condițiile, stabilite de către Furnizor pe pagina readyforlife.ro și în conformitate cu prezentele condiții generale.

Art. 5. (1) Toate mesajele, apărute între Utilizatorul și Furnizorul, în legătură cu încheierea prezentului contract,  ar putea fi realizate prin mesaje electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Mesajele electronice, primite de la Utilizatorii site-ului readyforlife.ro sunt efectuate de către persoanele, menționate în datele introduse în cadrul formularului de comandă.  

IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI  

Art. 6. (1) Pentru a utiliza site-ul readyforlife.ro, Utilizatorul urmează a introduce numele de utilizator și parola de acces la distanță alese de acesta.  

(2) Numele de utilizator și parola de acces la distanță sunt stabilite de către Utilizatorul, prin realizarea înregistrării online în site-ul Furnizorului, conform procedurii indicate de acesta.  

(3) Prin completarea datelor sale și apăsarea butonului "Înregistrare", Utilizatorul declară faptul că cunoaște aceste condiții generale, că este de acord cu conținutul acestora și se obligă a le respecta necondiționat.  

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de către Utilizator, prin trimiterea unui mesaj la  adresa electronică menționată de Utilizatorul. După crearea unui profil al Utilizatorului, între acesta și Furnizorul apar raporturi contractuale.

(5) La realizarea înregistrării Utilizatorul se obligă a furniza date adevărate și actuale.  La modificarea datelor, Utilizatorul se obligă a actualiza datele menționate la înregistrarea sa în timp util. În cazul în care Utilizatorul furnizează date false, inexacte, neactuale sau incomplete, readyforlife.ro are dreptul a închide și/sau a șterge informațiile la/pentru adresa sa poștală și a-i refuza accesul viitor la o parte sau la toate serviciile sale.  

Art. 7. (1) Utilizatorul are dreptul a modifica adresa sa electronică principală de contact.  

(2) Furnizorul nu este responsabil în fața Utilizatorului pentru modificarea ilicită a adresei electronice principale de contact. 

Art. 8. Utilizatorul cade de acord a înștiința imediat readyforlife.ro despre orice utilizare neautorizată a numele său de utilizator și parolă sau despre orice altă încălcare a securității.  readyforlife.ro nu poartă responsabilitate pentru orice daune și pierderi, apărute din cauza nerespectării prezentului articol.  

V. LIVRARE ȘI MODALITATE DE PLATĂ  

Art. 9. Primele două comenzi, plasate magazinului online de la un profil nou creat vor fi confirmate de către Utilizator prin apel telefonic din partea Furnizorului sau partenerilor săi. Fiecare comandă următoare va fi confirmată doar prin e-mail.  

Art. 10. Comenzile primite până la 14:30 h. în zilele lucrătoare ale Executantului sunt expediate aceeași zi. Comenzile primite după 14:30 în zilele lucrătoare ale Executantului sunt expediate în ziua de lucru următoare.

Art. 11. Comenzile sunt livrate cu firma de curierat  Urgent Cargus în 2 zile de la data confirmării comenzilor. Livrările sunt efectuate în fiecare zi de lucru, în intervalul 9:00 h - 17:00 h și până la ora 13:00 în zilele de sâmbătă, fără zilele de duminică și zilele de sărbători oficiale. 

Art. 12. Metodele de plată sunt plata prin ramburs și plata prin transfer bancar. La alegerea plății prin transfer bancar, contul în care trebuie transferată suma este: Bank: Procredit Bank

IBAN: RO45 MIRO 0000 9066 7700 0101.

Art. 13. Marfa comandată este livrată la adresa menționată de către Utilizator sau la un birou al curierului. Utilizatorul își asumă obligația de a asigura acces și posibilitate de primire a mărfurilor.

Art. 14. În cazul în care Utilizatorul nu asigură accesul și condițiile necesare predării mărfurilor, site-ul este exonerat de responsabilitate pentru nerealizarea livrării.  

Art. 15. Cheltuielile de transport pentru comenzile în valoare de până în 149.99 RON, inclusiv,  dacă nu se specifică altfel în mod expres, sunt plătite de către Utilizatorul la primirea mărfurilor,  o dată cu plata prețului acestora. Valoarea livrării este de 25 RON .

Art. 16. Toate prețurile produselor sunt în Lei Românești, cu TVA inclus și nu includ prețul livrării. Comerciantul își rezervă dreptul unilateral a schima prețurile menționate, modificările intrând în vigoare din momentul publicării acestora pe site, ne afectând comenzile deja plasate.

Art. 17. Livrarea este gratuită pentru comenzi în valoare de peste 149.99 RON. 

Art. 18. La plasarea comenzii Utilizatorul în mod obligatoriu indică adresa exactă și număr de telefon, la care ar putea fi contactat în limitele termenului de livrare.  

Art. 19. Menționarea unei adrese și/sau a unui număr de telefon incorecte provoacă nevalabilitatea comenzii, aceasta nu atrage obligația site-ului de a realiza comanda. 

Art. 20. Marfa comandată de Utilizator este livrată în termen de 2 zile lucrătoare, la adresa indicată de acesta, în condiția în care adresa de livrare menționată este exactă și valabilă. readyforlife.ro își rezervă dreptul de prelungire a termenelor menționate cu până în 7 zile, la apariția unor evenimente de forță majoră, care împiedică respectarea termenului oficial anunțat.   

Art. 21. Utilizatorul are dreptul a refuza primirea mărfurilor comandate în următoarele condiții:  (1) La prezența unei neconformități evidente a mărfurilor livrate cu cele comandate, care s-ar putea constata prin simpla examinare vizuală a produselor.

(2) Dacă s-a constatat că produsele nu sunt deteriorate de către utilizatorul și sunt în starea în care au fost livrate, nefiind dezambalate sau folosite. 

Art. 22. În afara cazurilor menționate în Art. 17, utilizatorul nu are dreptul a refuza primirea și plata mărfurilor comandate de acesta.  

VI. RETURNAREA PRODUSELOR COMANDATE. ÎNLOCUIRE  

Art. 23. Utilizatorul poate returna produsele în termen de 14 (patrusprezece) zile de la data primirii mărfurilor, conform art. 55 al.1 din Legea privind protecția consumatorilor, în condiția în care sunt în starea în care au fost primite. Cheltuielile, legate de returnarea mărfurilor sunt suportate de către utilizatorul. Excepțiile de la această regulă sunt cele reglementate în cadrul  Legii privind protecția consumatorilor. Pachetului cu produse trebuie alăturate: fișa de magazie și formular de returnare. În termen de 14 zile de la data primirii produselor, utilizatorului este rambursată suma pentru produsele, obiect al returnării. Suma este rambursată doar prin transfer bancar. Adresa de returnare a pachetului cu produsele este: "Urgent Cargus - sediu Giurgiu" – iar ca destinatar în scrisoarea de trăsură trebuie menționat "Inout Trade; telefon 0312294518". 

FORMULAR PENTRU EXERCITAREA DRETULUI DE REFUZ  

Art. 24. Reclamațiile sunt posibile la prezența unei neconformități a produselor primite cu cele comandate și la lipsa produsului comandat. În asemenea cazuri are loc înlocuirea sau retrimiterea produselor lipsă, cheltuielile de transport fiind suportate pe deplin de Furnizorul.

Art. 25. La lipsa unor produse din pachet și în cazul în care Furnizorul nu poate realiza comanda, adică dacă nu are stocuri disponibile din produsul respectiv, Furnizorul ar putea oferi produse alternative de aceeași valoare. Dacă utilizatorul refuză înlocuirea produselor, Furnizorul se angajează la rambursarea sumei respective în termen de până în 14 zile. 

Art. 26. În cazul în care Utilizatorul a comandat un produs greșit, acesta are dreptul a-l înlocui în condiția în care produsul nu a fost deschis și folosit, integritatea ambalajului sale nu a fost compromis și dacă acesta prezintă toate documentele, care atestă achiziționarea produsului. În asemenea cazuri cheltuielile de transport legate de returnarea și înlocuirea produselor sunt suportate de către Utilizator.  

Art. 27. Pentru toate cazurile de refuz sau înlocuire, Utilizatorul ar putea contacta Furnizorul prin telefon/ e-mail pentru a primi asistența respectivă.  

VI. MODIFICAREA ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE  

Art. 28. Aceste condiții generale ar putea fi modificate în orice moment de către Furnizor, ultimul nu-și asumă obligația de a informa Utilizatorii readyforlife.ro în această privință, publicând pe site un anunț care aduce la cunoștința publicului că au avut loc modificări, precum și modificările însăși și prezentarea acestora.  

Art. 29. Furnizorul publică aceste condiții generale la adresa: http://www.readyforlife.ro , împreuna cu toate completările și modificările aduse. 

VII. ALTELE

Art. 30. Legislația în vigoare impune anumite comunicații care trebuie realizate în formă scrisă. Dvs. cadeți de acord cu privire la faptul că avem dreptul a comunica cu dvs. prin adresa electronică, prin publicarea unor mesaje pe web site sau prin mesaje scrise trimise la adresa voastră poștală, și dvs. că acceptați (acest fapt neafectând drepturile voastre prevăzute de lege), că asemenea comunicații sunt în conformitate cu toate cerințele legale privind realizarea comunicațiilor în formă scrisă.   

Art. 31. Utilizatorii au dreptul a beneficia de cardul VIP oferit de către Furnizor. Acest card aduce o reducere de 12% la produsele fără reduceri și 6% reducere suplimentară produselor, care deja au prețul redus. 

Art. 32. Toate datele furnizate sunt protejate în sensul legii, și vor fi folosite doar pentru procesarea rapidă a comenzii Utilizatorului și pentru realizarea livrării în timp util. 

Art. 33. readyforlife.ro își rezervă dreptul a modifica prețurile tuturor suplimentelor nutritive, fără a înștiința Utilizatorul în prealabil în această privință. 

Art. 34. Toate produsele oferite de magazinul nostru online sunt suplimente nutritive (substanțe alimentare), nu medicamente, ele nu trebuie administrate niciodată cu funcția de tratament.  readyforlife.ro nu este responsabil dacă Utilizatorul administrează suplimentele nutritive ca și medicamente.  

Art. 35. Aceste condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii din data de 10 noiembrie 2019.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Product added to wishlist
Product added to compare.