POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

A D PARTNERS OOD 

A D PARTNERS OOD respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților săi și garantează la maxim protecția acestora. Prezenta politica este elaborată și se bazează pe legislația bulgară în vigoare din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Toate modificările și completările aduse Politicii de confidențialitate vor fi aplicate doar după publicarea conținutului său actual pe web site-ul firmei: readyforlife.bg 

1. CINE PRELUCREAZĂ ȘI CINE ESTE RESONSABIL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR VOASTRE CU CARACTER PERSONAL  

A D PARTNERS OOD (ADMINISTRATORUL) – este societatea comercială, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Agenția înmatriculărilor prin CUI: 201180560, care colectează, prelucrează și păstrează datele voastre cu caracter personal, respectând condițiile prezentei Politici de confidențialitate.

A D PARTNERS OOD este administrator de date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal (LPDCP). Ne-ați putea contacta la următoarea adresă: orașul Sofia, bld. Akademik Boris Stefanov nr. 4, precum și la numerele de telefon: 021 207 00 57 sau la adresa electronică: info@readyforlife.ro. Ați putea folosi și formularul nostru electronic de contact la adresa: https://readyforlife.ro/contact

2. TIPURILE DE DATE, PE CARE LE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM - A D PARTNERS OOD prelucrează datele voastre cu caracter personal în temeiul art. 28, paragraful 3 din Regulament 2016/679, în legătură cu art. 6, paragraful 1, lit. „а“, lit. „b“, lit. „c“ și lit. „f“ din GDPR.

A D PARTNERS OOD prelucrează următoarele date cu caracter personal:   

Date, pe care le colectăm pentru finalizarea comenzilor, pentru vizitatorii site-ului (fără înregistrare): - Prenume, Nume, E-mail, Oraș, Adresă, Număr de telefon

Date, pe care le colectăm în legătură cu înregistrarea: - Sex, Prenume, Nume, E-mail, Parolă, Data nașterii (nu este obligatorie)

Date, pe care le furnizăm firmelor de curierat pentru realizarea livrărilor: - Prenume, Nume, Oraș, Adresă, Număr de telefon 

Date, care ne sunt necesare pentru cardul de club: - Prenume, Nume, Oraș, Adresă (nu este obligatorie), Număr de telefon, E-mail, Sex (nu este obligatorie), Data nașterii (nu este obligatorie)

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII  

3.1. Realizarea obligațiilor ADMINISTRATORULUI aferente contractului de vânzare – cumpărare și livrarea produselor achiziționate:  

Crearea unui profil de client în platforma ADMINISTRATORULUI;

Identificarea clientului la plasarea comenzii;  

Identificarea destinatarului produselor la livrarea acestora;  

Exercitarea dreptului de refuz sau adresarea unei reclamații;  

Eliberare carduri clienților loiali.  

3.2. Realizarea obligațiilor legale ale ADMINISTRATORULUI  

Eliberarea unor documente de vânzare – fișe de magazie, facturi, etc.;  

Procesarea financiară și contabilă a contractului clientului și în scopuri de control fiscal și legat de asigurările de către autoritățile competente respective. 

3.3 În scopurile intereselor legitime ale ADMINISTRATORULUI, anume:  

Urmărirea realizării livrărilor;  

Garantarea tuturor aspectelor legate de reclamații.  

3.4 În scopuri de marketing: 

Analiza cererii și conduitei consumatorilor;  

Trimiterea unor mesaje legate de promoții, oferte, chestionare, jocuri promoționale;  

Trimiterea unor mesaje promoționale și/sau informaționale.

4. METODĂ DE COLECTARE A DATELOR A D PARTNERS OOD prelucrează doar datele, care sunt furnizate voluntar de către clienții și utilizatorii noștri. Aceasta înseamnă că fiecare client este responsabil pentru furnizarea datelor sale unor persoane terțe, încălcând drepturile acestora legate de protecția datelor cu caracter personal, întrucât A D PARTNERS OOD nu are acces la aceste persoane, nici posibilitatea practică de a controla dacă clienții noștri furnizează datele unor persoane terțe cu consimțământuș și cunoștința lor, acordată în conformitate cu cerințele legale. În această legătură, fiecare subiect de date poartă responsabilitate personală deplină în cazurile în care ne furnizează datele cu caracter personal ale unor persoane terțe sau fără a primi consimțământul acestora la implementarea cerințelor legislației aplicabile din domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv cu privire la numele, numerele de telefon și adresele destinatarilor pachetelor livrate, care ne sunt puse la dispoziție de către clienții.  

5. UNDE PĂSTRĂM DATELE VOASTRE  

Datele, colectate de noi sunt păstrate în limitele Spațiului economic european ("SEE"), respectând legislația națională și europeană, în special REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (cunoscut ca GDPR).

6. CINE ARE ACCES LA DATELE VOASTRE  

A D PARTNERS OOD nu furnizează datele voastre cu caracter personal unor persoane terțe fără temei legale sau contractuale, nici nu distribuie date către țări terțe și organizații internaționale, aflate în afara teritoriului UE și SEE. Predarea datelor voastre cu caracter personal altor persoane care prelucrează date cu caracter personal este efectuată doar în scopul furnizării serviciului/ livrării alese de dvs., în scopuri de marketing, menite îmbunătățirii calității produselor livrate, în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale A D PARTNERS OOD, anume: 

Unor firme de transport/ curierat pentru realizarea livrării produselor; 

Companii pentru analizare tehnică a serviciului;  

Băncile, care deservesc plățile, efectuate de dvs.; 

Persoane, care furnizează servicii de consultanță în diferite domenii – drept, contabilitate, de audit, inclusiv colectare silită a creanțelor, etc.; 

Autorități administrative de stat – Agenția națională a veniturilor și altele, în cazurile prevăzute de lege.

7. TERMEN DE PRELUCRARE ȘI PĂSTRARE. DISTRUGEREA DATELOR  

După realizarea unei livrări concrete sau după acordarea consimțământului dvs., datele voastre cu caracter personal sunt păstrate pentru următoarele termene:  

10 ani pentru documentele contabile, calculate de la începutul anului următor anului în care este emis documentul contabil - Prenume, Nume, Oraș, Adresă, Număr de telefon.

5 ani de la realizarea unei livrări concrete, în scopul urmăririi realizării fiecărei livrări și garantarea tuturor aspectelor, legate de reclamații și pretenții judiciare - Prenume, Nume, Oraș, Adresă, Număr de telefon. 

Distrugerea datelor cu caracter personal este efectuată respectând procedura prescrisă în scopul acesta, conform documentelor interne ale A D PARTNERS OOD.

8. MĂSURI DE SECURITATE 

A D PARTNERS OOD aplică cu strictețe măsuri tehnice și organizaționale legate de protecția datelor voastre cu caracter privat împotriva pierderii sau altor forme de prelucrare ilegală, în conformitate cu art. 32 din regulamentul 2016/679. Datele cu caracter personal sunt accesibile numai persoanelor, care au nevoie de acces în vederea realizării sarcinilor săi de serviciu legate de serviciile furnizate. Aceste persoane sunt instruite și autorizate în mod corespunzător.  

9. CARE SUNT DREPTURILE VOASTRE 

9.1. Drept de acces – În orice moment aveți dreptul a solicita informații referitoare la datele voastre cu caracter personal, pe care le păstrăm, precum și temeiul, scopurile, termenele de prelucrare și păstrare.

9.2. Dreptul de corectare – Aveți dreptul a solicita corectarea datelor voastre cu caracter personal, dacă ele sunt incorecte, inclusiv completarea datelor cu caracter personal incomplete.

9.3. Drept de ștergere - Aveți dreptul a solicita ștergerea tuturor datelor voastre cu caracter personal, prelucrate de către A D PARTNERS 

9.4. Drept de restricționare - Aveți dreptul a solicita A D PARTNERS OOD a restricționa prelucrarea datelor voastre cu caracter personal.  

9.5. Dreptul la portabilitate - Dacă A D PARTNERS OOD prelucrează datele voastre cu caracter personal în mod automatizat în temeiul consimțământului vostru sau în temeiul unui contract, aveți dreptul a primi o copie a datelor voastre în format structurat, utilizat pe scară largă și adaptat citirii  de către mașină, care vă sunt transferate vouă sau unei alte părți. Aceasta se referă doar la datele cu caracter personal, care ne-ați pus la dispoziție. 

10. EXERCITAREA DREPTURILOR VOASTRE  

A D PARTNERS OOD are o abordare foarte serioasă cu privire la protecția datelor cu caracter personal, din acest motiv am format o echipă pentru deservirea clienților, care procesează comenzile voastre în legătură cu drepturile menționate mai sus. Ne-ați putea contacta întotdeauna la următoarele date de contact:  

Tel. 021 207 00 57

е-mail: info@readyforlife.ro

11. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI 

În orice moment aveți dreptul a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor voastre cu caracter personal, în scopul acesta trebuie să trimiteți o cerere scrisă la e-mail-ul indicat mai sus. 

12.SEMNALAREA UNOR IREGULARITĂȚI ȘI PLÂNGERI  

Dacă considerați că am încălcat drepturile voastre în legătură cu datele voastre cu caracter personal,  sau dacă considerați că este prezent un risc de încălcarea securității datelor dvs. personale, ați putea trimite uns semnal la următoarele date de contact:

Tel. 021 207 00 57

е-mail: info@readyforlife.ro

Exercitarea drepturilor menționate mai sus, nu provoacă privarea de dreptul de depunere a unei plângeri. Ați putea prezenta asemenea plângeri autorității de supraveghere din Romania – National Authority for Consumer Protection. Mai multe informații ați putea regăsi la următoarea adresa: Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, Sector 1, Bucureşti

Website: https://anpc.ro

Tel.: +40 21 30 76 78 4

Fax: +40 21 31 43 46 2

E-mail: office@anpc.ro

Product added to wishlist
Product added to compare.